Bij Nuon is de afdeling productie heringericht op basis van een participatieve ontwerpmethode. Aansluitend is persoonlijke ondersteuning geboden bij de beoogde gedragsverandering van medewerkers en leidinggevenden.

Voor IBM worden trainingen uit het interne open inschrijvingsprogramma verzorgd.  Tevens worden traininsgsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd voor de opdrachtgevers van IBM.

Bij RailCom is de afdeling P&O vormgegeven.  Processen rondom werving en selectie, functionerings– en beoordelingscyclus, personeelsdossiers, verzuim, etc. zijn geïmplementeerd.

Bij Emmtec wordt hoger management gecoached bij de persoonlijke en functionele ontwikkeling.

Bij PwC zijn groei MD-trajecten verzorgd op de thema’s persoonlijke leiderschap, team leiderschap en commerciële vaardigheden. Deze trajecten bestonden uit vaste trainingen, aangevuld met intervisie en persoonlijke coaching.

PROJECTEN